Ewa Katarzyna Wódkowska

Foreign Language Teacher

Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddz. Integr. im. K.I.Gałczyńskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Toruńska 23
e-mail:e_wodkowska@wp.pl

Rhymes and Songs Festival Konkurs projektów szkolnych Klasy 1-3 Program nauczania j. hiszpańskiego Klasy 4-8 Program nauczania j. hiszpańskiego Klasy 4-6 Program nauczania j. hiszpańskiego Klasy 7-8 Program nauczania j. hiszpańskiego Animo 1 Animo 2 Animo 3 Cuaderno de ejercicios de Animo Animo 4 NPP Animo 5 NPP Animo 6 NPP Animo 7 NPP Animo 8 NPP

sukcesy w języku hiszpańskim

Bravo MY

KME - Club de Joven Europeo
Poesia/Poetry