Ogólnopolski Konkurs Projektów Szkolnych

w Języku Obcym: HISZPAŃSKI/ NIEMIECKI/ ANGIELSKI:

Para entender un país no basta con verlo, hay que conocerlo

Um ein Land zu verstehen, reicht es nicht, es zu sehen, es ist nötig, es zu kennen

 

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących STE Toruńska 23

Warszawa, 04-09-2018

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych/Gimnazjów,

Szkół Ponadpodstawowych

Szkół Językowych

Nauczyciele języka obcego

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa uczniów do udziału w II-ej edycji konkursu projektów szkolnych, polegającym na grupowym stworzeniu folderu kulturowego w dwóch językach obcych: hiszpańskim i angielskim lub niemieckim i angielskim, zawierającego podstawowe informacje na temat sztuki wybranego kraju lub regionu hiszpańskojęzycznego lub niemieckojęzycznego. Praca może dotyczyć sztuki z zakresu architektury, muzyki, literatury, malarstwa, rzeźby, mody lub sportu.

                       

 

Podstawowe cele konkursu:

 

Aktywizowanie uczniów do nauki języka obcego metodami aktywizującymi Active methods as the best of methods in learning foreign languages

Promowanie obowiązkowości wśród uczniów Well done thing relates quality of life

Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów The more you know, the more you want to learn

Rozszerzenie słownictwa poprzez wprowadzanie nowych wyrażeń i zwrotów Expanding children’s vocabulary by introducing new words and expressions

Stymulacja i zachęcanie uczniów do pisania w j. obcym Stimulation and encouragement of children to write in a foreign language

Regulamin konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I: szkoła podstawowa kl. IV-VIII + gimnazjum oraz Kategoria II: szkoły ponadpodstawowe. Każda placówka może zgłosić 2 projekty z każdej kategorii wiekowej/ językowej: hiszp-ang oraz niem-ang

 

W konkursie grupy (3-5 osobowe) tworzą folder kulturowy na temat sztuki wybranego kraju lub regionu hiszpańskojęzycznego lub niemieckojęzycznego wraz z opisem wybranego miejsca. Praca może dotyczyć sztuki z zakresu architektury, muzyki, literatury, malarstwa, rzeźby, mody lub sportu. Praca może zawierać dodatkowo zdjęcia, rysunki, anegdoty, itp.

 

Format pracy, to A4, rozmiar: 15 stron + strona tytułowa + spis treści + bibliografia. Pracę przesyłamy w pliku pdf na maila: e_wodkowska@wp.pl

 

Ocenie podlegać będą bogactwo leksykalne, gramatyka, pomysłowość, zgodność z tematem  konkursu oraz oryginalność wykonania pracy.

 

Wszelkie bieżące informacje dotyczące konkursu, terminy i wskazówki można znaleźć na stronie  www.ewakatarzyna.ugu.pl

 

Terminarz:

Termin zgłoszenia udziału szkoły: 8 grudnia 2018 (formularz do wypełnienia poniżej)

Termin przesłania prac: do 16 stycznia 2019

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 11 kwietnia 2019

Wręczenie nagród + prezentacja projektów: kwiecień 2019

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.ewakatarzyna.ugu.pl do dnia: 11 kwietnia 2018 wraz z informacją o miejscu i terminie Gali Finałowej, na której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród oraz prezentacja nagrodzonych projektów. Zgłoszenie uczniów przez placówkę jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie prac, wyników konkursu z imienną listą, a także zdjęć z przebiegu konkursu w Internecie.

 

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres: e_wodkowska@wp.pl

 

Bardzo proszę o przekazanie zaproszenia nauczycielom języka obcego.

 

Ewa Wódkowska

koordynator konkursu

+48 602 726 403

e_wodkowska@wp.pl

ewa_wodkowska@poczta.onet.eu

Warszawa, dnia .............................

Formularz zgłoszenia uczniów do KONKURSU PROJEKTÓW SZKOLNYCH

Kategoria (proszę o podkreślenie wybranej kategorii poniżej)

szkoła podst. kl. 4-8+ gimnazjum / szkoły ponadpodstawowe

Język/i:  ……………………………………..…………………………………….......

Dane szkoły:

Nazwa: ..............................................................................................................

Adres: ................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................

Fax: ...................................................................................................................

e-mail: ..............................................................................................................

Liczba uczestników etapu szkolnego: ....................................................

Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail nauczyciela przygotowującego uczniów:

...................................................................................................................................

Zgłoszenia do Etapu Szkolnego należy przesłać do 8-12-2018 drogą e-mailową na adres: e_wodkowska@wp.pl

.............................................................................................................................................

Warszawa, dnia .............................

Formularz zgłoszenia uczniów do KONKURSU PROJEKTÓW SZKOLNYCH

Kategoria (proszę o podkreślenie wybranej kategorii poniżej)

szkoła podst. kl. 4-8+ gimnazjum / szkoły ponadpodstawowe

Język/i:  ……………………………………..…………………………………….......

Dane szkoły:

Nazwa: ..............................................................................................................

Adres: ................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................

Fax: ...................................................................................................................

e-mail: ..............................................................................................................

Dane uczniów laureatów etapu szkolnego:

L.p.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail nauczyciela przygotowującego uczniów:

...................................................................................................................................

Zgłoszenia do finału konkursu należy przesłać do 16-01-2019, drogą e-mailową na adres: e_wodkowska@wp.pl